Obrim el restaurant de dimarts a diumenge. Dilluns tenquem.